Apklausa LIETUVOS YPATINGOJO ARCHYVO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS
Gerbiamas Respondente,
Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.