Apklausa LKL įvaizdžio analizė
Apklausos tikslas yra sužinoti žmonių susiformuotą įvaizdį apie Lietuvos Krepšinio Lygą, bei atskleisti žmonių pageidavimus ir pasiūlymus kaip būtų galima būtų pakelti Lietuvos Krepšinio Lygos įvaizdį bei prestižą.