Apklausa Pedagoginių darbuotojų emocinės aplinkos tyrimas
Tiriamas objektas - psichologinio smurto prieš mokytojus mokyklose atvejai ir ribos.
Anketos tikslas – surinkti statistinius duomenis, kuriais remiantis bus siekiama pakeisti aktualią LR Švietimo įstatymo redakciją ir su tuo susijusius teisės aktus.

Apklausą vykdo Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga.