Apklausa Metodinė diena etninės kultūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkams
Šia anketa siekiama išsiaiškinti kaip dalyviai vertina renginį