Apklausa IKT taikymas logopedo darbe ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Atsakydami į šios anketos klausimus padėsite apžvelgti logopedų požiūrį į informacinių komunikacinių technologijų taikymą logopedo darbe ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, IKT panaudojimo per logopedines pratybas galimybes, bei poreikį. Taip pat atsakymai į šiuos anketos klausimus padės atskleisti kokias kompiuterines mokomąsias programas dažniausiai taiko ikimokyklinių įstaigų logopedai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, turinčius tam tikrus kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Jūsų atsakymai – labai svarbūs, nes jie bus apibendrinti baigiamajame bakalauro darbe.