Apklausa B.Ropės biuro apklausa dėl žemės įsigijimo saugiklių
PROBLEMA. Europos Komisija 2015 m. kovo 26 d. pradėjo pažeidimo procedūrą Nr. 2015/2021 prieš Lietuvą, kadangi LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai žemės įgijėjui prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Tokios pat procedūros pradėtos ir dar prieš penkias valstybes. Iš Lietuvos reikalaujama panaikinti šiuos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimus: reikalavimą norintiems įsigyti žemės turėti žemės ūkio srities išsilavinimą, 3 metų ūkininkavimo patirtį per paskutinius 10 metų ir gauti bent pusę pajamų iš žemės ūkio. Šių metų vasario 1 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą teikti Seimui įstatymo pataisą, kuria šie ribojimai būtų panaikinti. Visgi europarlamentaras Bronis Ropė siūlo neskubėti naikinti šių žemės įsigijimo saugiklių, kadangi pati Europos Komisija keičia dėl to nuomonę ir jau nebeketina Lietuvą paduoti į teismą, bet spręsti ginčytinus klausimus plataus dialogo keliu. Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų generalinis direktoratas išreiškė nuomonę, kad valstybės narės gali taikyti žemės pardavimo saugiklius, visų pirma dėl to, jog žemė yra ypatinga prekė, turinti ne tik ekonominę, tačiau ir socialinę, kultūrinę, ekologinę ir kitokią vertę, kurios neįmanoma išmatuoti vien pinigine išraiška. Šia anketa siekiama išsiaiškinti Lietuvos ūkininkų ir žemės ūkio specialistų nuomonę, ar reikia panaikinti / pakeisti dabar galiojančius žemės įsigijimo saugiklius.