Apklausa "II klasių gimnazistų ugdymo(si) poreikiai_2017"
Apklausa siekiama sužinoti Jums priimtiniausią mokymosi stilių ir Jūsų nuomonę apie gimnazijos mokytojų naudojamus mokymo(si) metodus, vertinimo tvarką, mokymo(si) motyvaciją skatinančius veiksnius, požiūrį į mokymą(si).