Klausimų rūšys

Apklausose gali būti 10 skirtingų klausimų rūšių - nuo klausimų su daug galimų atsakymų iki vertinimo skalių, iš kurių galima sužinoti respondentų nuomonę, vertybes ir poreikius.
Vardas, pavardė
Lytis
Amžius
Gyvenamoji vieta
Užsiėmimas
Išsilavinimas
El. pašto adresas
Tautybė
Apklausos kalba
Tu gali pažymėti, kokią informaciją rinkti apie respondentus prieš pradedant apklausą. Jei tu nori atlikti anoniminę apklausą, gali palikti visus laukelius tuščius arba pažymėti tik tuos laukelius, kurie nurodo pagrindinę informaciją apie dalyvį (pavyzdžiui, amžius, lytis).
1. Išsilavinimas
Pradinė mokykla
Vidurinė mokykla
Nebaigtas aukštasis išsilavinimas
Aukštasis išsilavinimas
Daugiau nei aukštasis išsilavinimas
Naudok šią klausimo rūšį, jei tik vienas atsakymo variantas yra teisingas arba tu nori, kad respondentas pasirinktų tik vieną, patį svarbiausią atsakymą.
2. Per artimiausius 3 metus aš norėčiau daugiau dėmesio skirti: (keli galimi atsakymai)
Karjerai
Išsilavinimui
Išvaizdai
Šeimyniniam gyvenimui
Meilei
Religijai
Naudok šią klausimo rūšį, jei daugiau nei vienas atsakymo variantas yra teisingas arba tu nori sužinoti visus respondentui svarbius atsakymus.
3. Jūsų nuomone, kokios vertybės yra labiausiai vertinamos šiuolaikinėje visuomenėje?
Respondentas gali atsakyti į klausimą įrašydamas savo tekstą.
4. Prašome įvertinkite mūsų prekę / paslaugą
 1234567 
Labai blogai       Labai gerai
Vertinimo skalė leidžia sužinoti respondentų nuomonę apie klausimo dalyką. Tu gali nustatyti skalės matus, pavyzdžiui: patinka - nepatinka, įdomu - neįdomu, aukštai - žemai; taip pat gali nustatyti skalės dydį (iki 15 reikšmių).
5. Prašau įvertinkite mokymosi kursą
 Labai gerai Gerai Vidutiniškai Silpnai
Vedėjo darbas    
Vedėjo žinios    
Paruoštas pristatymas    
Dalomoji medžiaga    
Galima išmatuoti daug aspektų (pavyzdžiui, mokymosi kursus arba TV kanalus) pagal tam tikrą kriterijų. Kriterijus galima pasirinkti tokius: niekada - kartais - dažnai - visada; silpnai - vidutiniškai - gerai - nuostabiai; taip - ne - nežinau.
6. Įvertinkite, ką labiausiai vertinate savo gyvenime (1 – svarbiausia; 8 – mažiausiai svarbu)
  Karjera
  Šeima
  Draugai
  Meilė
  Pinigai
  Fizinis patrauklumas
  Galia (statusas visuomenėje)
  Religija
Šis klausimas reikalauja išdėstyti atsakymų variantus pagal jų svarbą - pirmą vietą paskiriant svarbiausiam, o paskutinę - mažiausiai svarbiam atsakymui. Šis klausimas yra naudingas norint išsiaiškinti respondentų vertybių sistemą.
7. Prašome įvertinkite naują mūsų prekės pakuotę ir dizainą:
img/lt/user_q7/200182773.jpg
Man labai patinka
Visai gerai
Gerai, bet kažko reikia
Man nepatinka
Tu gali įkelti paveikslėlį ir paklausti apie jį. Papildomai tu gali nustatyti, ar galimas tik vienas atsakymas, ar yra daug galimų atsakymų.
8. Kurioje patalpoje Jūs norėtumėte mokytis?
img/lt/user_q8/200179194.jpg
img/lt/user_q8/200179195.jpg
img/lt/user_q8/200179196.jpg
Paklausk ir naudok paveikslėlius kaip atsakymo variantus. Pavyzdžiui, tu gali prašyti išsirinkti patraukliausią paveikslėlį iš pateiktų. Papildomai tu gali nustatyti, ar galimas tik vienas atsakymas, ar yra daug galimų atsakymų.
9. Kada paskutinį kartą naudojotės mūsų paslaugomis / įsigijote prekę?
Šis klausimas naudojamas norint gauti atsakymą tikslia data, t. y., sužinoti respondento gimimo datą.
Ačiū už dalyvavimą apklausoje. Rezultatai bus greitai susumuoti ir pristatyti Jums.
Tai leidžia tavo respondentams parašyti tekstą informacijos laukelyje. Pavyzdžiui, informuoti, kad pirma apklausos dalis yra baigta; ar padėkoti apklausos pabaigoje.