Klausimų rūšys

Apklausose gali būti 10 skirtingų klausimų rūšių - nuo klausimų su daug galimų atsakymų iki vertinimo skalių, iš kurių galima sužinoti respondentų nuomonę, vertybes ir poreikius.

Informacija apie respondentus
Lytis
Amžius
Gyvenamoji vieta
Užsiėmimas
Išsilavinimas
Tu gali pažymėti, kokią informaciją rinkti apie respondentus prieš pradedant apklausą. Jei tu nori atlikti anoniminę apklausą, gali palikti visus laukelius tuščius arba pažymėti tik tuos laukelius, kurie nurodo pagrindinę informaciją apie dalyvį (pavyzdžiui, amžius, lytis).
1) Klausimas su atsakymo variantais (vienas galimas atsakymas)
Koks Jūsų turimas aukščiausias išsilavinimas?
Naudok šią klausimo rūšį, jei tik vienas atsakymo variantas yra teisingas arba tu nori, kad respondentas pasirinktų tik vieną, patį svarbiausią atsakymą.
2) Klausimas su atsakymo variantais (daug galimų atsakymų)
Per artimiausius 3 metus aš norėčiau daugiau dėmesio skirti: (keli galimi atsakymai)
Naudok šią klausimo rūšį, jei daugiau nei vienas atsakymo variantas yra teisingas arba tu nori sužinoti visus respondentui svarbius atsakymus.
3) Atviras klausimas
Jūsų nuomone, kokios vertybės yra labiausiai vertinamos šiuolaikinėje visuomenėje?
Respondentas gali atsakyti į klausimą įrašydamas savo tekstą.
4) Vertinimo skalė
Mano nuomone, aš kasdien valgau pakankamai sveiką maistą:
 12345 
Nesutinku     Sutinku
Vertinimo skalė leidžia sužinoti respondentų nuomonę apie klausimo dalyką. Tu gali nustatyti skalės matus, pavyzdžiui: patinka - nepatinka, įdomu - neįdomu, aukštai - žemai; taip pat gali nustatyti skalės dydį (iki 15 reikšmių).
5) Atsakymų matrica
Prašau įvertinkite mokymosi kursą
 Labai gerai Gerai Vidutiniškai Silpnai
Vedėjo darbas    
Vedėjo žinios    
Paruoštas pristatymas    
Dalomoji medžiaga    
Galima išmatuoti daug aspektų (pavyzdžiui, mokymosi kursus arba TV kanalus) pagal tam tikrą kriterijų. Kriterijus galima pasirinkti tokius: niekada - kartais - dažnai - visada; silpnai - vidutiniškai - gerai - nuostabiai; taip - ne - nežinau.
6) Hierarchinis klausimas (išdėstyti atsakymus nuo 1 iki ..)
Įvertinkite, ką labiausiai vertinate savo gyvenime (1 – svarbiausia; 8 – mažiausiai svarbu)
  Karjera
  Šeima
  Draugai
  Meilė
  Pinigai (finansinę gerovę)
  Fizinis patrauklumas
  Galia (statusas visuomenėje)
  Religija
Šis klausimas reikalauja išdėstyti atsakymų variantus pagal jų svarbą - pirmą vietą paskiriant svarbiausiam, o paskutinę - mažiausiai svarbiam atsakymui. Šis klausimas yra naudingas norint išsiaiškinti respondentų vertybių sistemą.
7) Klausimas su atsakymo variantais-paveikslėliais
Kurioje patalpoje Jūs norėtumėte mokytis?
Paklausk ir naudok paveikslėlius kaip atsakymo variantus. Pavyzdžiui, tu gali prašyti išsirinkti patraukliausią paveikslėlį iš pateiktų. Papildomai tu gali nustatyti, ar galimas tik vienas atsakymas, ar yra daug galimų atsakymų.
8) Klausimas apie datą
Nuo kada norėtum pradėti dirbti/atlikti praktiką?
Šis klausimas naudojamas norint gauti atsakymą tikslia data, t. y., sužinoti respondento gimimo datą.
9) Informacijos laukelis
Tai leidžia tavo respondentams parašyti tekstą informacijos laukelyje. Pavyzdžiui, informuoti, kad pirma apklausos dalis yra baigta; ar padėkoti apklausos pabaigoje.