Rezultatai

Rezultatų ir respondentų duomenų statistika prieinama iškart - kai tik pirmasis respondentas pabaigia apklausą. Todėl lengvai galima sekti apklausos būseną; matyti, kas dar nedalyvavo apklausoje ir persiųsti pakvietimą į apklausą.
ManoApklausa.lt teikia šią kiekvienos apklausos informaciją:
  • Apklausos klausimų rezultatų santrauka, įskaitant grafikus ir procentinį išskaičiavimą.
  • Respondento santrauka (kiekvieno dalyvio duomenys).
  • Visi respondento atsakymai (Excel formatu).
  • Tu gali publikuoti rezultatų santrauką kitiems, naudodamasis specialia nuoroda.

Apklausos "Vertinimo sistema" rezultatai
Rezultatai Respondentai Excel Siųsti rezultatus
Siųsti rezultatų santrauką kitiems naudojant specialią nuorodą.
"Apklausa "Vertinimo sistema"" rezultatai yra prieinami: